Projekte je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

U tijeku je provedba projekta

Jačanje konkurentnosti društva KROMA d.o.o., ulaganjem u zelenu i digitalnu tranziciju s ciljem formiranja otpornog i kružnog gospodarstva

detalji projekta  >

Provedeni projekt

Internacionalizacija poslovanja kroz nastupe na međunarodnim sajmovima

                                                                                                                                                       detalji projekta  >

U tijeku je provedba projekta

Jačanje konkurentnosti društva KROMA d.o.o., ulaganjem u zelenu i digitalnu tranziciju s ciljem formiranja otpornog i kružnog gospodarstva

op program konk kohezija EU projekt
EU EU projekt
eu struk invest fond EU projekt

Nositelj projekta:

Ukupna vrijednost projekta:

Ukupni prihvatljivi troškovi:   

EU udio u financiranju projekta:

Razdoblje provedbe: 

Voditelj projekta i kontakt osoba:

KROMA d.o.o.

21.761.561,11 kn

16.047.828,67 kn

7.493.645,70 kn

30.09.2021. – 30.09.2023.

Marijan Krmpotić, direktor, marijan.krmpotic@kroma.hr

Kratki opis projekta

Tvrtka KROMA d.o.o. je 30. rujna 2021. godine započela s provedbom projekta Jačanje konkurentnosti društva KROMA d.o.o., ulaganjem u zelenu i digitalnu tranziciju s ciljem formiranja otpornog i kružnog gospodarstva sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanim s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Projekt je sufinancirala Europska unija iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU“.

Svrha projekta

jačanje konkurentnosti i otpornosti tvrtke Kroma d.o.o. uvođenjem zelenih tehnologija i digitalnih rješenja te inovativnih poslovnih procesa s ciljem postizanja otpornijeg poslovanja i ekološki prihvatljivije proizvodnje. Ulaganjem će se optimizirati proizvodni i poslovni procesi tvrtke te doprinijeti energetskoj učinkovitosti te kružnom gospodarstvu uvođenjem novih tehnoloških rješenja povezanih sa zelenim i digitalnim ciljevima. Projektne aktivnosti uključuju izgradnju građevine, nabavu naprednih energetski učinkovitih tehnoloških rješenja, inovaciju i digitalnu transformaciju proizvodno-poslovnih procesa i uspostavu zelenog poslovnog modela.

Projekt čine sljedeće aktivnosti:

  1. Izgradnja i opremanje nove proizvodno – poslovne jedinice;
  2. Nabava i implementacija digitalne/zelene proizvodne opreme te IKT rješenja;
  3. Nabava i implementacija IKT rješenja za digitalnu optimizacija organizacije poslovanja;
  4. Inovacija proizvodno poslovnih procesa;
  5. Provedba stručnog usavršavanja djelatnika društva;
  6. Upravljanje projektom;
  7. Promidžba i vidljivost.

Navedene aktivnosti omogućit će postizanje sljedećeg rezultata:

R1: Povećani proizvodni kapaciteti, povećana konkurentnost i otpornost tvrtke implementacijom zelene i digitalne tehnologije te kružnog gospodarstva

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke KROMA d.o.o.

naziv projekta

Internacionalizacija poslovanja kroz nastupe na međunarodnim sajmovima

op program konk kohezija EU projekt
EU EU projekt
eu struk invest fond EU projekt

Nositelj projekta:

Ukupna vrijednost projekta:

Ukupni prihvatljivi troškovi:   

EU udio u financiranju projekta:

Razdoblje provedbe: 

Voditelj projekta i kontakt osoba:

KROMA d.o.o.

103.070,68 EUR

70.611,85 EUR

60.020,06 EUR

25.01.2019. – 31.07.2023.

Marijan Krmpotić, direktor, marijan.krmpotic@kroma.hr

Kratki opis projekta

Tvrtka KROMA d.o.o. je u razdoblju od 25.01.2019. do 31.07.2023. provela projekt Internacionalizacija poslovanja kroz nastupe na međunarodnim sajmovima sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanim s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Svrha projekta

Projektom se želi provesti prezentiranje usluga i proizvoda međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu te provesti analizu inozemnog tržišta u svrhu daljnje internacionalizacije poslovanja. Cilj projekta je jačanje tržišne pozicije i povećanje međunarodne konkurentnosti društva. Ciljana skupina ovog projekta su zaposlenici, klijenti, partneri, dobavljači i šira javnost.

Projekt čine sljedeće aktivnosti

1. Nastup na međunarodnim sajmovima izvan HR;

2. Analiza inozemnog tržišta;

3. Izrada promotivnih materijala za nastup na sajmu;

4. Nastup na međunarodnom sajmu u Austriji;

5. Upravljanje projektom;

6. Promidžba i vidljivost.

Navedene aktivnosti omogućile su postizanje sljedećih rezultata:

R1: Predstavljene usluge poduzeća međunarodnoj poslovnoj zajednici i provedena analiza inozemnog tržišta

R2: Povećana konkurentnost i ojačan položaj poduzeća na međunarodnom tržištu

 

Više informacija na:

Strukturni fondovi

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke KROMA d.o.o.

 

Zanima vas više

Pošaljite nam upit