Display ostatka vrijednosti

Display ostatka vrijednosti sa jednom znamenkom