Hrvatska +385 53 575 494 info@kroma.hr | Bosna i Hercegovina +387 61 988 320 info@kromasistemipranja.ba | Srbija +381 65 347 0012 info@kroma.rs

Ručka pištolja AURA

Ručka visokotlačnog pištolja za pranje vozila sa zimskim ciklusom