Projekte je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

U tijeku je provedba projekta

Jačanje konkurentnosti društva KROMA d.o.o., ulaganjem u zelenu i digitalnu tranziciju s ciljem formiranja otpornog i kružnog gospodarstva

detalji projekta  >

Provedeni projekt

Povećanje konkurentnosti tvrtke Kroma d.o.o. primjenom mrežnih marketinških rješenja u svrhu poboljšanja pristutnosti na tržištu

detalji projekta  >

U tijeku je provedba projekta

Jačanje konkurentnosti društva KROMA d.o.o., ulaganjem u zelenu i digitalnu tranziciju s ciljem formiranja otpornog i kružnog gospodarstva

op program konk kohezija EU projekt
EU EU projekt
eu struk invest fond EU projekt

Nositelj projekta:

Ukupna vrijednost projekta:

Ukupni prihvatljivi troškovi:   

EU udio u financiranju projekta:

Razdoblje provedbe: 

Voditelj projekta i kontakt osoba:

KROMA d.o.o.

21.761.561,11 kn

16.047.828,67 kn

7.493.645,70 kn

30.09.2021. – 30.09.2023.

Marijan Krmpotić, direktor, marijan.krmpotic@kroma.hr

Kratki opis projekta

Tvrtka KROMA d.o.o. je 30. rujna 2021. godine započela s provedbom projekta Jačanje konkurentnosti društva KROMA d.o.o., ulaganjem u zelenu i digitalnu tranziciju s ciljem formiranja otpornog i kružnog gospodarstva sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanim s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Projekt je sufinancirala Europska unija iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU“.

Svrha projekta

jačanje konkurentnosti i otpornosti tvrtke Kroma d.o.o. uvođenjem zelenih tehnologija i digitalnih rješenja te inovativnih poslovnih procesa s ciljem postizanja otpornijeg poslovanja i ekološki prihvatljivije proizvodnje. Ulaganjem će se optimizirati proizvodni i poslovni procesi tvrtke te doprinijeti energetskoj učinkovitosti te kružnom gospodarstvu uvođenjem novih tehnoloških rješenja povezanih sa zelenim i digitalnim ciljevima. Projektne aktivnosti uključuju izgradnju građevine, nabavu naprednih energetski učinkovitih tehnoloških rješenja, inovaciju i digitalnu transformaciju proizvodno-poslovnih procesa i uspostavu zelenog poslovnog modela.

Projekt čine sljedeće aktivnosti:

  1. Izgradnja i opremanje nove proizvodno – poslovne jedinice;
  2. Nabava i implementacija digitalne/zelene proizvodne opreme te IKT rješenja;
  3. Nabava i implementacija IKT rješenja za digitalnu optimizacija organizacije poslovanja;
  4. Inovacija proizvodno poslovnih procesa;
  5. Provedba stručnog usavršavanja djelatnika društva;
  6. Upravljanje projektom;
  7. Promidžba i vidljivost.

Navedene aktivnosti omogućit će postizanje sljedećeg rezultata:

R1: Povećani proizvodni kapaciteti, povećana konkurentnost i otpornost tvrtke implementacijom zelene i digitalne tehnologije te kružnog gospodarstva

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke KROMA d.o.o.

naziv projekta

Povećanje konkurentnosti tvrtke Kroma d.o.o. primjenom mrežnih marketinških rješenja u svrhu poboljšanja pristutnosti na tržištu

op program konk kohezija EU projekt
EU EU projekt
eu struk invest fond EU projekt

Kratki opis projekta

Dana 12.10.2018., poduzeće KROMA d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor / Vaučer o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom Povećanje konkurentnosti tvrtke Kroma d.o.o. primjenom mrežnih marketinških rješenja u svrhu poboljšanja pristutnosti na tržištu“, serijski broj vaučera: P19_WWW_2018_0219. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.
Projektom je izrađena poslovna web stranicu za prezentaciju proizvoda i usluga tvrtke. Cilj projekta je postići bolju komunikaciju s javnošću, bržu prezentaciju na Internetu, te ostvariti dvosmjernu komunikaciju s posjetiteljima web stranice, što će u konačnici dovesti do jačanja tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti društva. Web stranica će biti točka kontakta za sadašnje i potencijalne klijente u Hrvatskoj i inozemstvu, te širu javnost koji su uz zaposlenike ciljana skupina ovog projekta.

Ciljevi projekta

 • Stvoriti kvalitetnu web stranicu na 4 različite domene (na 4 različita jezika) koji posjetiteljima daje sve najvažnije informacije.
 • Stvoriti uštede vremena i resursa u komunikaciji s postojećim i potencijalnim kupcima, klijentima i drugima.
 • Postići što bolju komunikaciju s javnošću te veću informiranost iste.
 • Postići što bolju i bržu prezentaciju na Internetu
 • Povećati prihode od prodaje poduzeća za 15% do 2020. godine u odnosu na 2017. godinu
 • Povećati prihode od izvoza poduzeća za 15% do 2020.godine u odnosu na 2017. godinu
 • Smanjiti tiskane promidžbene materijale koji odnose puno vremena i novca u odnosu prethodnu 2017. godinu

Očekivani rezultati projekta

 • Stvaranje bolje informiranosti zainteresiranih klijenata
 • Povećanje potražnje/interesa za proizvodima poduzeća
 • Ušteda vremena i resursa u komunikaciji s postojećim i potencijalnim klijentima, partnerima i drugima
 • Stjecanje popularnosti kod posjetitelja
 • Osobe sa invaliditetom imati će osiguran pristup informacijama.
 • Povećanje prihoda od prodaje za 15% u razdoblju dvije godine od završetka projekta u odnosu na prethodnu godinu
 • Smanjenjem papirologije (manje ćemo koristiti tiskane promidžbene materijale poput brošura i letaka)
 • Povećanjem EBITDA za 10% u razdoblju dvije godine od završetka projekta u odnosu na prethodnu godinu
 • Povećanje ugleda tvrtke Kroma d.o.o. ne samo u Hrvatskoj, već i u Švicarskoj, Njemačkoj, Austriji i Srbiji koja su naša glavna tržišta

Ukupna vrijednost projekta
122.500,00 kn

Prihvatljivi troškovi
98.000,00 kn

EU sufinanciranje projekta
83.300,00 kn

Razdoblje provedbe projekta
listopad 2018. do travanj 2019.

Kontakt osoba za više informacija
Tihana Labavić
tihana.labavic@kroma.hr
tel.: +385 535 754 94

 

Zanima vas više

Pošaljite nam upit