Hrvatska +385 53 575 494 info@kroma.hr | Bosna i Hercegovina +387 61 988 320 info@kromasistemipranja.ba | Srbija +381 65 347 0012 info@kroma.rs

Kutni (90°) okretni zglob 1/4F-1/4M – easywash 356+

Inox kutni okretni zglob 1/4F – 1/4M easywash 365+