Hrvatska +385 53 575 494 info@kroma.hr | Bosna i Hercegovina +387 61 988 320 info@kromasistemipranja.ba | Srbija +381 65 347 0012 info@kroma.rs

Projekte je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Provedeni projekt

Jačanje konkurentnosti društva KROMA d.o.o., ulaganjem u zelenu i digitalnu tranziciju s ciljem formiranja otpornog i kružnog gospodarstva

detalji projekta  >

Provedeni projekt

Internacionalizacija poslovanja kroz nastupe na međunarodnim sajmovima

                                                                                                                                                       detalji projekta  >

Provedeni projekt

Jačanje konkurentnosti društva KROMA d.o.o., ulaganjem u zelenu i digitalnu tranziciju s ciljem formiranja otpornog i kružnog gospodarstva

op program konk kohezija EU projekt
EU EU projekt
eu struk invest fond EU projekt

Nositelj projekta:

Ukupna vrijednost projekta:

Ukupni prihvatljivi troškovi:   

EU udio u financiranju projekta:

Razdoblje provedbe: 

Voditelj projekta i kontakt osoba:

KROMA d.o.o.

21.761.561,11 kn / 2.888.255,51 €

16.047.828,67 kn / 2.129.912,89 €

7.493.645,70 kn / 994.577,70 €

30.09.2021. – 30.11.2023.

Marijan Krmpotić, direktor, marijan.krmpotic@kroma.hr

Kratki opis projekta

Tvrtka KROMA d.o.o. uspješno je provela projekt “Jačanje konkurentnosti društva KROMA d.o.o., ulaganjem u zelenu i digitalnu tranziciju s ciljem formiranja otpornog i kružnog gospodarstva“, čija je provedba trajala od 30. rujna 2021. godine do 30. studenoga 2023. godine. Projekt se provodio sukladno pravilima u okviru Javnog poziva na dostavu projektnog prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“..

Svrha projekta

Svrha projekta bila je jačanje konkurentnosti i otpornosti tvrtke Kroma d.o.o. uvođenjem zelenih tehnologija i digitalnih rješenja te inovativnih poslovnih procesa s ciljem postizanja otpornijeg poslovanja i ekološki prihvatljivije proizvodnje.
Projekt je uspješno završio 30.11.2023. u predviđenom vremenskom razdoblju te su ostvareni svi planirani rezultati i ciljevi.

Specifični cilj: Jačanje konkurentnosti i otpornosti tvrtke Kroma d.o.o. uvođenjem zelenih tehnologija i digitalnih rješenja te inovativnih poslovnih procesa s ciljem postizanja otpornijeg poslovanja i ekološki prihvatljivije proizvodnje.

Opći cilj: Doprinos oporavku i jačanju otpornosti gospodarstva ulaganjem u zelene i digitalne tehnologije.

Cilj i svrha projekta ostvareni su kroz sljedeće aktivnosti:

  1. Izgradnja i opremanje nove proizvodno – poslovne jedinice;
  2. Nabava i implementacija digitalne/zelene proizvodne opreme te IKT rješenja;
  3. Nabava i implementacija IKT rješenja za digitalnu optimizacija organizacije poslovanja;
  4. Inovacija proizvodno poslovnih procesa;
  5. Provedba stručnog usavršavanja djelatnika društva;
  6. Upravljanje projektom;
  7. Promidžba i vidljivost.

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke KROMA d.o.o.

provedeni projekt

Internacionalizacija poslovanja kroz nastupe na međunarodnim sajmovima

op program konk kohezija EU projekt
EU EU projekt
eu struk invest fond EU projekt

Nositelj projekta:

Ukupna vrijednost projekta:

Ukupni prihvatljivi troškovi:   

EU udio u financiranju projekta:

Razdoblje provedbe: 

Voditelj projekta i kontakt osoba:

KROMA d.o.o.

103.070,68 EUR

70.611,85 EUR

60.020,06 EUR

25.01.2019. – 31.07.2023.

Marijan Krmpotić, direktor, marijan.krmpotic@kroma.hr

Kratki opis projekta

Tvrtka KROMA d.o.o. je u razdoblju od 25.01.2019. do 31.07.2023. provela projekt Internacionalizacija poslovanja kroz nastupe na međunarodnim sajmovima sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanim s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Svrha projekta

Projektom se želi provesti prezentiranje usluga i proizvoda međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu te provesti analizu inozemnog tržišta u svrhu daljnje internacionalizacije poslovanja. Cilj projekta je jačanje tržišne pozicije i povećanje međunarodne konkurentnosti društva. Ciljana skupina ovog projekta su zaposlenici, klijenti, partneri, dobavljači i šira javnost.

Projekt čine sljedeće aktivnosti

1. Nastup na međunarodnim sajmovima izvan HR;

2. Analiza inozemnog tržišta;

3. Izrada promotivnih materijala za nastup na sajmu;

4. Nastup na međunarodnom sajmu u Austriji;

5. Upravljanje projektom;

6. Promidžba i vidljivost.

Navedene aktivnosti omogućile su postizanje sljedećih rezultata:

R1: Predstavljene usluge poduzeća međunarodnoj poslovnoj zajednici i provedena analiza inozemnog tržišta

R2: Povećana konkurentnost i ojačan položaj poduzeća na međunarodnom tržištu

 

Više informacija na:

Strukturni fondovi

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke KROMA d.o.o.

 

Zanima vas više

Pošaljite nam upit