Prekidač programa

Taster programa na samouslužnim autoperionicama Ehrle