Hrvatska +385 53 575 494 info@kroma.hr | Bosna i Hercegovina +387 61 988 320 info@kromasistemipranja.ba | Srbija +381 65 347 0012 info@kroma.rs

Magnetni ventil 1. programa – JAKŠA

Programski elektromagnetni ventil 1., 3. i 4. programa – za samoposlužne autopraonice EHRLE 0-0,5 bar 24V 50Hz 16W