Prekidač programa BKF

Prekidač programa na samoposlužnim autopraonicama BKF