Hrvatska +385 53 575 494 info@kroma.hr | Bosna i Hercegovina +387 61 988 320 info@kromasistemipranja.ba | Srbija +381 65 347 0012 info@kroma.rs

Manometar 0-250 bar

Manometar za visokotlačnu pumpu 0-250 bar sa stražnjim priključkom