konstrukcija

Pro

pro module 3 Samoposlužna autopraonica Pro

karakteristike

Dimenzije

 • Širina boksa: 5 m
 • Dubina: 6.50 m
 • Visina: 4.40 m
 • Maksimalna visina vozila: 3.50 m
 • Maksimalna visina vozila – otvoreni boks: 4,00 m

Opis

 • Pocinkovana konstrukcija od kvadratnih profila učvršćenih vijcima
 • Krov od trapeznog lima
 • Atika i maske stubova od plastifikovanog lima
 • Pregradni zidovi od PVC cerade ili PVC čvrste ispune sa laminiranom nalepnicom

Osvetljenje

 • Stalna i dinamična rasveta – LED reflektori
 • Stalna rasveta (automatska aktivacija) sadrži 2 reflektora po boksu
 • Dinamična rasveta – sadrži 4 reflektora, a pali se nakon aktivacije programa pranja u pojedinom boksu
 • Moguća izrada dodatne rasvete sa LED trakama

Personalizacija

 • Odabir kombinacije do 2 boje iz RAL spektra
 • Moguće kombinovanje različite boje atike i boje maske stubova
 • Odabir kombinacije do 2 boje iz RAL spektra
 • Personalizacija nalepnica sa korisničkim uputstvom
 • Personalizacija nalepnica na upravnim pultovima, menjačnici i usisivaču

ostale opcije pro konstrukcije

  BKF

  Opremite svoju autoperionicu

  oprema1 2 Samoposlužna autopraonica Pro
  oprema3 3 Samoposlužna autopraonica Pro
  oprema2 2 Samoposlužna autopraonica Pro
  oprema5 Samoposlužna autopraonica Pro
  oprema4 3 Samoposlužna autopraonica Pro