Pištolj za pjenu sa protokom

Pištolj za nanošenje pjene sa konstantnim protokom