Hrvatska +385 53 575 494 info@kroma.hr | Bosna i Hercegovina +387 61 988 320 info@kromasistemipranja.ba | Srbija +381 65 347 0012 info@kroma.rs

informacije o zaštiti podataka

Marketing

U ovim Informacijama o zaštiti podataka pružamo vam obvezne informacije o obradi vaših osobnih podataka. Prilikom ove obrade pridržavamo se primjenjivih zakona o zaštiti podataka, posebice Opće uredbe o zaštiti podatka EU („GDPR“).

I. Tko je odgovoran za obradu osobnih podataka?

Voditelj obrade odgovoran za obradu osobnih podataka je Kroma d.o.o., Gospić, IX. gardijske brigade HV Vukovi 7, telefon: +385 (0)53 575 494, +385 (0)53 573 555, email: info@kroma.hr.

Naš koordinator za zaštitu podataka može se kontaktirati pisanim putem na adresi sjedišta našeg društva ili  putem email adrese info@kroma.hr

II. Koje podatke obrađujemo? Za koje svrhe i na kojoj pravnoj osnovi obrađujemo vaše osobne podatke?

Putem našeg kontakt obrasca nudimo vam različite mogućnosti informiranja i savjetovanja o našim proizvodima, uslugama i ponudama. Ovisno o mogućnosti koju odaberete, obrađujemo različite osobne podatke kada nam date vašu suglasnost:

1. Informacije poštom / e-poštom

Ako ste odabrali slanje informacijskih materijala, obrađujemo podatke koje ste unijeli u kontakt obrazac, barem vaše ime i prezime te pojedinosti kanala za kontakt koji ste odabrali (pošta i/ili email) za jednokratnu otpremu materijala koji ste zatražili.

2. Savjetovanje telefonom

Ako ste odabrali savjetovanja telefonom, obrađujemo podatke koje ste unijeli u kontakt obrazac, barem vaše ime i prezime te vaš telefonski broj, kako bismo vam omogućili željeno savjetovanje telefonom.

3. Osobno savjetovanje

Ako ste odabrali osobno savjetovanje, obrađujemo podatke koje ste unijeli u kontakt obrazac, barem vaše ime i prezime te vaš telefonski broj i/ili email, kako bismo vam omogućili sastanak za osobno savjetovanje.

4. Newsletter putem elektroničke pošte

Ako ste odabrali slanje newslettera elektroničkom poštom, obrađujemo podatke koje ste unijeli u kontakt obrazac, barem vaše ime i prezime te vašu adresu elektroničke pošte, kako bismo vam mogli poslati newsletter.

Osim toga, upotrebljavamo i druge informacije koje unesete u kontakt obrazac kako bismo vam mogli poslali sadržaj prilagođen vašim interesima. U zbirnom obliku analiziramo i podatke prikupljene tijekom isporuke i prihvaćanja takvih email pošte (stopa isporuke, stopa otvaranja, stopa klikova, stopa pretvorbe, stopa otkazivanja slanja, stopa odstupanja), kako bismo imali uvid u njihovu uspješnost i uporabu. S druge strane, također procjenjujemo podatke koji se generiraju tijekom vašeg pristupa i korištenja tih e-poruka (vrijeme otvaranja, klikovi na hipervezu, preuzeti dokumenti) kako bismo vam na osnovi toga pružili personalizirane informacije u budućim letcima poslanima emailom, a koje najbolje odražavaju vaše interese i potrebe.

5. Kontakt obrazac

Ako ste nas kontaktirali putem kontakt obrasca, obraditi ćemo podatke koji su navedeni u kontakt obrascu, barem email adresu, kako bi vam jednokratno pružili odgovor na vašu poruku.

6. Pravni temelj

Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju vašeg pristanka i u skladu s člankom 6(1) a) GDPR.

III. Postoji li obveza pružanja osobnih podataka? Mogu li opozvati svoju suglasnost?

Na posve dobrovoljnoj osnovi dajete svoju privolu za obradu vaših osobnih podataka te birate mogućnosti informiranja odnosno savjetovanja. Stoga niste obvezni dati osobne podatke. Da bismo mogli ispuniti vaše želje za informiranjem i savjetovanjem, u kontakt obrascu zahtijevamo podatke koji su označeni kao obavezna polja.

Privolu možete bez navođenja razloga opozvati u bilo kojem trenutku od trenutka povlačenja, na način da nam javite. U svakom emailu pronaći ćete i poveznicu za odjavljivanje slanja emailova.

IV. Tko ima pristup osobnim podacima?

Vašu email adresu i druge kontakt podatke nikada nećemo prodavati trećim stranama. Podaci će biti preneseni samo ako je to nužno da bi se udovoljilo vašim zahtjevima za informiranjem odnosno savjetovanjem. U tom kontekstu, također možemo angažirati vanjske pružatelje usluga i druge grupe društava, uzimajući u obzir primjenjive zakone.

Vaše ćemo podatke dijeliti samo sa sljedećim kategorijama primatelja kako bismo ispunili vaše zahtjeve za informiranjem odnosno savjetovanjem:

• pružatelji usluga unutar naše grupe društva (npr. pružanje statističkih analiza i tehničko održavanje naših sustava);

• vanjski pružatelji usluga koji pružaju usluge u naše ime i na zasebnoj ugovornoj osnovi, kao što su prikupljanje podataka, hosting naših internetskih stranica, održavanje našeg pozivnog centra, slanje emailova, pružanje usluga informiranja ili savjetovanja, projektiranja, izvođenja radova, računovodstvenih usluga.

Osim toga, možemo prenijeti podatke ostalim primateljima (npr. tijelima vlasti) u mjeri u kojoj smo dužni prenositi vaše osobne podatke na temelju zakonske obveze kojoj podliježemo.

V. Koristimo li automatizirano donošenje odluka?

U tijeku izravnog marketinga općenito ne koristimo automatsko donošenje odluka (uključujući profiliranje) u smislu članka 22. GDPR. Ako takve postupke primijenimo u budućnosti, obavijestit ćemo vas u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama.

VI. Prenose li se podaci u zemlje izvan EU / EGP?

Osobni se podaci obrađuju prvenstveno unutar Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora, no osobni podaci se prenose i na pružatelje informatičkih usluga u Sjedinjenim Američkim Državama. Ako prenesene informacije sadrže osobne podatke, prije takvog prijenosa osiguravamo da je u trećoj zemlji ili kod primatelja u trećoj zemlji osigurana odgovarajuća razina zaštite podataka. To može biti posljedica tzv. odluke o primjerenosti Europske komisije kojom odlučuje uz trećoj zemlji postoji odgovarajuća razinu zaštite podataka. Alternativno, prijenos podataka može se temeljiti i na tzv. standardnim ugovornim klauzulama EU koje su sklopljene s primateljem ili, u slučaju da se primatelj nalazi u SAD-u, u skladu s načelima europsko-američkog sustava zaštite privatnosti (eng. EU-US Privacy Shield). Na vaš zahtjev rado ćemo vam pružiti dodatne informacije o tome te odgovarajuća jamstva za održavanje predviđene razine zaštite podataka; podaci za kontakt nalaze se na početku ove informacije o zaštiti podataka. Informacije o sudionicima u EU – U. S. zaštiti privatnosti također se mogu pronaći ovdje: www.privacyshield.gov/list.

VII. Koliko su dugo pohranjeni vaši podaci?

Osobne podatke uglavnom pohranjujemo sve dok postoji opravdan interes za zadržavanje takvih podataka i dok ne prevladaju vaši interesi za suzdržavanje od daljnje obrade vaših osobnih podataka. Ako više i ne postoji opravdan interes, podatke možemo i dalje pohranjivati ako postoji zakonska obveza za to (npr. pridržavanje zakonskih obveza o čuvanju podataka). Osobne podatke ćemo obrisati, čak i ako ne poduzmete nikakvu radnju čim daljnje zadržavanje više nije potrebno za svrhe za koje su podaci prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ili ako daljnje zadržavanje na neki drugi način nije dopušteno zakonom.

Kada je riječ o spomenutoj obradi,

a) brisat ćemo podatke koji se koriste za slanje informacija poštom/ emailom nakon što vam se podaci pošalju,

b) izbrisat ćemo podatke koji se koriste za savjetovanja telefonom ili osobno savjetovanje nakon završetka odgovarajućeg savjetovanja ako niste dali svoju privolu za daljnju obradu svojih podataka (npr. nastavak savjetovanja) ili daljnja pohrana nije potrebna za druge svrhe (npr. slanje konkretne ponudu na temelju savjetovanja);

c) pohraniti osobne podatke za pripremu i slanje newslettera putem emaila sve dok ne povučete svoju privolu ili se na drugi način ne složite s obradom. Vaše osobne podatke možemo pohraniti i ako želimo osigurati da, na vaš zahtjev, od nas više ne dobivate daljnje emailove (crna lista).

Ako se osobni podaci trebaju čuvati zbog zakonske obveze, oni se čuvaju do kraja odgovarajućeg roka čuvanja. Ako se osobni podaci obrađuju samo u skladu sa zakonskom obvezom čuvanja, pristup takvim podacima uglavnom je ograničen, stoga su podaci dostupni samo ako je to potrebno u svrhu obveze čuvanja.

VIII. Koja su vaša prava kao ispitanika?

Kao ispitanik imate pravo:

  • ­ zatražiti pristup svojim osobnim podacima, članak 15. GDPR;
  • ­ zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka, članak 16. GDPR;
  • ­ zatražiti brisanje svojih osobnih podataka („pravo na zaborav“), članak 17. GDPR;
  • ­ zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka, članak 18. GDPR;
  • ­ ostvariti pravo na prenosivost podataka, članak 20. GDPR;
  • ­ prigovoriti obradi svojih osobnih podataka, članak 21. GDPR.

Navedena prava mogu se ostvariti u odnosu prema nama, npr. slanjem obavijesti kanalima navedenima na prvoj stranici ove informacije o zaštiti podataka.

Nadalje, imate pravo podnijeti pritužbu na naše postupanje s osobnim podacima nadležnom nadzornom tijelu, članak 77. GDPR.