Ručka pištolja s konstantnim protokom

Ručka pištolja za pranje vozila sa konstantnim protokom vode za samoposlužne autopraonice bez bypass ventila na visokotlačnoj pumpi