Filter prljavštine

Mikrofilter prljavštine sprječava dodir čestica prljavštine iz vode sa površinom vozila