Keramička dizna 1/8

Keramička dizna sa priključkom na 1/8″